Volg deze link als deze email niet goed leesbaar is

 
Datum: donderdag 14 maart 2019
Locatie: HHNK, Stationsplein 136, 1703 WC, te Heerhugowaard
Tijdstip: 14.00 - 18.00 uur
Deelname is gratis

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) , eigenaar en beheerder van de CO-Prestatieladder, nodigen u graag uit om aanwezig te zijn tijdens de bijeenkomst ‘Overheden aan de slag met de CO-Prestatieladder’.

Wat kunt u verwachten van de bijeenkomst?
Afgelopen zomer heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een estafettestok overgedragen aan HHNK om aan de slag te gaan met certificeren op de CO-Prestatieladder. Steeds meer overheden, waaronder ministeries, gemeenten en waterschappen, zien namelijk kansen om hun CO-reductiedoelstellingen te behalen met behulp van het CO-managementsysteem. Daarom wilt het waterschap met deze bijeenkomst ‘het stokje’ overdragen en haar kennis over het belang van CO-reductie, de CO-Prestatieladder en klimaatverandering met andere overheden delen.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u inzichten in hoe de CO-Prestatieladder bijdraagt aan het behalen van de CO-reductiedoelstellingen van uw overheidsorganisatie. U kunt tijdens de bijeenkomst verder informatie verwachten over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en welke rol de Ladder daarin speelt. Daarnaast komen onderwerpen aan bod als de duurzame warmtetransitie: kansen voor water en hoe overheden kunnen communiceren met burgers over aardgasvrij.

Voor deze bijeenkomst zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Verzeker uzelf van een plek en meld u daarom nu aan via b.deboer@hhnk.nl. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u mailen naar info@skao.nl of b.deboer@hhnk.nl.

Programma
14.00 uur Inloop
14.30 - 15.30 uur Plenair programma:
- Overdracht van de estafettestokjes ‘Aan de slag met de CO-Prestatieladder’
- Paneldiscussie: CO-reductie, kansen en uitdagingen voor overheden
15.40 - 17.10 uur Break-out sessies van twee sessierondes
1. Certificeren met de CO-Prestatieladder
2. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen met de CO-Prestatieladder
3. Kansen voor water in de duurzame warmtetransitie
4. Bewonerscommunicatie: Wat is de rol van overheden in de duurzame warmtetransitie?
17.15 - 18.00 uur Borrel en afsluiting
 
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
T 072 - 582 82 82
hhnk.nl